Drogi Studencie!

Jeśli trafieś na tą stronę to znaczy że potrzebujesz

profesjonalnych korepetycji lub pomocy przy zadaniu projektowym

Oferuję pomoc dla studentów kierunków Budownictwo oraz Architektura

Oto lista zagadnie z jakich udzielam pomocy:

1.
Mechanika budowli
 • linie wpływu,
 • metoda sił,
 • metoda przemieszczeń, drgania,
 • metoda Maxwella Morha w obliczaniu przemieszieszczeń,
 • ruszty,
 • ramy przestrzenne,
 • obciążenia osiadaniem,
 • obciążenia temperaturą
2.
Wytrzymałość materiałów
 • statyka (belki proste, belki gerberowskie, belki ukośne, ramy, kratownice),
 • zginanie proste,
 • zginanie ukośne,
 • rozciąganie,
 • mimośrody,
 • wyboczenia
3.
Mechanika teoretyczna
 • kinematyka,
 • dynamika,
 • statyka
4.
Budownictwo Ogólne
 • rzuty,
 • przekroje,
 • detale budowlane
5.
Konstrukcje drewniane
 • obliczenia belek,
 • schodów,
 • stropów,
 • więźby dachowe itd.
6.
Konstrukcje murowe
 • obliczenia filarków
7.
Konstrukcje betonowe, żelbetowe
 • obliczenia belek,
 • płyt,
 • podcigów,
 • słupów,
 • ścian oporowych
 • hale żelbetowe
8.
Konstrukcje metalowe, stalowe
 • obliczenia klas przekroju,
 • projektowanie połączeń,
 • stropy stalowe,
 • dachy kratownicowe
 • ramy portalowe
 • hale
9.
Technologia i organizacja budowy
 • obliczanie bilansu mas ziemnych,
 • projektowanie wykopów
10.
Instalacje budowlane
 • projektowanie instalacji wodnej,
 • kanalizacyjej,
 • centralnego ogrzewania itd.
11.
Mechanika gruntów
 • obliczenia dla fundamentów
12.
Drogi i koleje, inżynieria ruchu
 • projektowanie dróg, kolei

Postaw na profesjonalizm!!!

Wszystkie zadania i projekty napisane przez serwis MECHBUD można wykorzystywać tylko w celach informacyjno - szkoleniowych. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa autorskiego oraz art. 270 , art. 272 i art. 273 KK. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dalsze użytkowanie i sposób wykorzystania wyżej wymienionych prac..